Reálka Pardubice

V centru města, na Komenského náměstí v Pardubicích, stojí budova někdejší reálky, jejíž základní kámen byl položen v roce 1864. Objekt sloužil dlouhá léta jako školní budova, na počátku třetího tisíciletí se ale hovořilo o jejím zbourání. Reálku získal do svého majetku Pardubický kraj, který budovu opravil a vytvořil z ní nejen své sídlo, ale také prostor pro společenské, kulturní a vzdělávací účely.

Více informací o historii reálky zde.

Pro veřejnost

Pardubický kraj nabízí prostory Reálky, konkrétně přednáškový sál, k bezplatnému užívání organizacím zřizovaným Pardubickým krajem a také neziskovým, občanským a zájmových společnostem působících na území regionu. Podmínkou je využít prostory pouze k nekomerčním aktivitám.

Více informací o pronájmu zde.

Reálka

V objektu Reálky sídlí odbory Krajského úřadu Pardubického kraje, a to:

  • Odbor majetkový a stavebního řádu a investic
  • Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Odbor sociálních věcí
  • Odbor dopravy a silničního hospodářství

V objektu Reálky sídlí také pobočka CZECHPOINT.

Logo - Reálka Pardubice