Sál Jana Kašpara

Pardubický kraj nabízí prostory Reálky, konkrétně přednáškový sál, k bezplatnému užívání organizacím zřizovaným Pardubickým krajem a také neziskovým, občanským a zájmových společnostem působících na území regionu. Podmínkou je využít prostory pouze k nekomerčním aktivitám. Kapacita sálu je 100 míst, součástí je vybavené zázemí včetně šatny.

Sál Jana Kašpara - Reálka Pardubice
Logo - Reálka Pardubice